Regulamin studia Everfit

EVERFIT BIELANY

Our
Mission

We are the un-corporation. Our mission is to provide you with all the tools you need to reach your fitness goals in a clean, vibrant, engaging environment you will be proud to call your GYM. We won’t hold you hostage like other fitness clubs, you’ll want to stay because we care!

Our
history

We are the un-corporation. Our mission is to provide you with all the tools you need to reach your fitness goals in a clean, vibrant, engaging environment you will be proud to call your GYM. We won’t hold you hostage like other fitness clubs, you’ll want to stay because we care!

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Studia Treningu Personalnego EVERFIT, zwanych dalej “Klientami”. Klienci oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o tym trenera przed zajęciami.

Na pierwszym spotkaniu z Trenerem Klient zobowiązany jest przedstawić:

– zaświadczenie lekarskie informujące o obecnym stanie zdrowia Klienta oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do zabiegów fizjoterapeutycznych / masażu / ćwiczeń fizycznych

– kompletną dokumentację medyczną dotyczącą jego problemów zdrowotnych

W przypadku nie wykazania powyższych dokumentów zajęcia w Studiu Everfit zostaną przeprowadzone wyłącznie na własną odpowiedzialność Klienta.

Studio Everfitmoferuje treningi personalne (indywidualne 1:1 lub w parach 1:2) oraz treningi grupowe – we trzy osoby (1:3). Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi ok. 60 minut. W ramach potrzeb istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia treningu / spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany najpóźniej do godz. 18.00 dnianpoprzedzającego dzień zajęć.

Pierwszy trening personalny trwa maksymalnie 60 minut i zawiera rozmowę (wywiad z Klientem dotyczący jego stanu zdrowia, potrzeb, celu, upodobań etc.) oraz skrócony trening zapoznawczy. Pierwsze spotkanie jest dla Klienta bezpłatne. 

Zajęcia  w Studiu Everfit odbywają się tylko pod nadzorem trenera.

Studio Everfit nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia i ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Zespół korzystający z sali zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach.

Studio nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione. Za zniszczenia majątku spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest przez Klienta pełna odpowiedzialność finansowa. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki Klient zostanie obarczony kosztami dorobienia kluczyka w wysokości 20 zł.

Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.

Do uczestnictwa w zajęciach konieczny jest wygodny strój sportowy. Obowiązuje obuwie zamienne z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do Studia. Buty należy zmienić jeszcze w przedsionku Studia przed wejściem na salę. Istnieje możliwość ćwiczenia boso lub w skarpetkach antypoślizgowych.

Klient jest zapraszany do studia o umówionej godzinie. W przypadku wcześniejszego przyjścia należy poczekać na kanapie przy recepcji aż osoba prowadząca zajęcia poprosi nas na salę. W tym czasie prosimy zachować ciszę, aby nie przeszkadzać innym Klientom.

Na terenie Studia Everfit zabrania się: wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz wstępu do Studia pod wpływem tych substancji; handlu, akwizycji oraz naklejania reklam bez wiedzy i zgody Studia Everfit.

2. ZAPISY NA ZAJĘCIA

Zapisu na zajęcia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Everfit – drogą telefoniczną / sms pod nr telefonu 530-284-697, drogą mailową:  trening@everfit.pl, przez kwestionariusz zgłoszeniowy obecny na stronie internetowej Studia: www.everfit.pl lub przez Messenger / Facebook.

3. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Klient zobowiązany jest do odwołania zajęć najpóźniej do godz. 18.00 dnia poprzedzającego dzień
zajęć. W przypadku odwołania zajęć w późniejszym terminie lub nie zgłoszonej nieobecności opłata za zajęcia zostanie pobrana lub odhaczone zostanie wejście z posiadanego karnetu.

4. NOWI KLIENCI

Nowym Klientem jest osoba która pierwszy raz korzysta z usług Studia Everfit. Przed pierwszym umówionym treningiem należy wypełnić kwestionariusz osobowy i zapoznać się z Regulaminem Studia. Kwestionariusz i Regulamin dostępne są zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej w Studiu Everfit. 

5. PŁATNOŚCI

Płatności w Studiu Everfit dokonywać można gotówką lub przelewem bankowym. Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety i inne usługi. Zajęcia jednorazowe są opłacane z góry i nie są udzielane na nie żadne rabaty. Opłatę za pierwsze zajęcia w Studiu Everfit nowy Klient zobowiązany jest uregulować najpóźniej w dniu treningu bezpośrednio przed lub po zajęciach (gotówka, blik lub potwierdzenie wykonania przelewu bankowego). Płatności za nowo rozpoczęty karnet należy dokonać najpóźniej na pierwszych zajęciach.

6. KARNETY

Studio Everfit oferuje zajęcia indywidualne (1:1 i 1:2) oraz grupowe (1:3). Zajęcia dostępne są jako pojedyncze lub w karnecie na 4, 8, 12 wejść. W przypadkach wyjątkowych Studio dopuszcza indywidualne ustalenie warunków współpracy i częstotliwości zajęć. Każdy karnet ważny jest przez 6 kolejnych tygodni. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności jest możliwe “odrobienie” zajęć w dowolnym uzgodnionym wcześniej terminie, w czasie trwania ważności karnetu.

Karnet w okresie jego obowiązywania w wyjątkowych sytuacjach (urlop, choroba, święta) po wcześniejszym uzgodnieniu może zostać przedłużony. Oznacza to wydłużenie okresu ważności karnetu o czas w którym Klient był nieobecny. Brak poinformowania Studia o chęci przedłużenia karnetu powoduje utratę niewykorzystanych zajęć.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient ma prawo i obowiązek zapoznania się z kompletnym regulaminem Studia Everfit oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. W kwestiach spornych pomiędzy Klientem i Studiem Everfit decyduje odpowiedni zapis niniejszego regulaminu. Studio zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie i jednocześnie zobowiązuje się do informowania o nich Klientów drogą mailową lub telefoniczną.
Regulamin jest dostępny w recepcji Studia Everfit. Regulamin o powyższej treści obowiązuje od 01.04.2022r. do czasu jego ewentualnej aktualizacji lub zmiany.

GALERIA ZDJĘĆ

Previous
Next

FAQ

F7 Fitness has lots of training options available. Personal Training is offered in a one-on-one format lead by a certified personal trainer, providing a very personalized experience. Small group training is similar to personal training, only it’s more fun as there are typically 2-4 people in a session. Group Training include 5+ people and provide accountability and an energy-filled atmosphere that keeps you motivated.

Yes, we do! Making healthy happen should be as easy as possible and the option to take a quick shower after a workout is sometimes the difference between “I can work out” and “I can’t work out.” Our club has showers and bathrooms, and offer lockers.

F7 Fitness does not offer basketball courts or swimming pools.
While there isn’t a set age limit, our Fitness must comply with state laws on age requirements and age restrictions.
We offer Wifi. F7 Fitness has separate a Wifi password.
follow
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

DOŁĄCZ TERAZ

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY TRENING

ROZPOCZNIJ PRZEMIANĘ OD BEZPŁATNEGO TRENINGU

Trening dopasowany do twoich potrzeb i możliwości

Kameralna sala

Pozytywana i przyjazna atmosfera

Jesteśmy szcześliwi, że niebawem będziemy mogli się spotkać. Wykonaj pierwszy krok i zadzwoń do nas.

Zobaczysz jak szybko możesz osiągnąć swój wymarzony cel.

Do MIŁEGO ZOBACZENIA!